Tuettu asumispalvelu

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 § 2 momentissa määritellään tuettu asuminen. Tuettu asuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Sosiaalihuoltolain soveltamisoppaan (STM 2017:5) mukaan tuettua asumista käytetään tukimuotona muun muassa lastensuojelun jälkihuollossa olevilla nuorilla. Tuetussa asumisessa asumista tukevat palvelut muodostavat palvelukokonaisuuden, joka muodostetaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja iän mukaisesti.Mikäli jälkihuoltoon (18v nuori) siirtyvä nuori tarvitsee vahvaa tukea voi hän siirtyä tuettuun asumispalveluun. Asunnot sijaitsevat lastenkoti Lähteen läheisyydessä samassa Visamäen kaupunginosassa. Toiminnasta on tehty yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukainen ilmoitus. Tuetulla asumispalvelulla on oma henkilöstö tai Lastenkoti Lähteen ohjaaja tekee tuettua asumispalvelua työvuorolistaan erikseen merkatulla tavalla ja tämä resurssi korvataan sijaisella Lastenkoti Lähteeseen.


Asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa laaditaan sisällöltään ja tuen tarpeeltaan kuntouttava jälkihuoltosuunnitelma.


Tuetussa asumisessa laaditaan strukrutoitu viikko-ohjelma. Viikko-ohjelma pitää sisällään arjen hallinnan menetelmiä kuten kaupassa käynti, siivousta, pyykkihuoltoa, harrastusta ja opiskelua.Tavoitteena on nuoren itsenäinen selviäminen, rehellisyys ja oppia pyytämään apua.Työskentelyssä pyritään löytämään nuoren omat voimavarat, joihin nuoren itsenäistyminen perustuu. Nuorelle pyritään antamaan onnistumisen
kokemuksia pienistä arjen asioita, jotka voimaannuttavat nuorta ja joista nuori saa voimavaraoja. Mottona on, että jokainen oman arkensa asiantuntija.


Jokaisella on voimavaroja selviytyä arjesta, kunhan voimavarat löydetään ja saadaan käyttöön.


Tuetussa asumispalvelussa on mahdollisuus 24 tunnin puhelintukeen.


Mikäli lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä arvioi, että huostaanotettu nuori voi muuttaa tuettuun asumispalveluun alaikäisenä harjoittelemaan itsenäistymistä Lastenkoti Lähteestä, säilyy nuorella sijaishuollon paikka lastenkodissa. Tällöin nuorella on mahdollisuus tarpeen mukaan siirtyä takaisin lastenkotiin. Henkilöstö järjestetään edellä kuvatulla tavalla. Huostassa olon tarve tulee selvittää sijoituspaikkaa muuttaessa.


Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä voi harkintansa mukaan osoittaa nuorelle tuetun asunnon ilman huostaanottoa esim. sosiaalihuoltolain 21§ mukaisesti, tällöin tuki järjestetään edellä mainitulla tavalla ja omalla henkilökunnalla.