Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on lyhytterapiasuuntaus, jossa pääpaino on ongelmien ratkaisussa, ei ongelmissa ja niiden syiden etsimisessä. Nimensä mukaisesti tapaamisissa pyritään ratkaisemaan kulloinkin tavoitteeksi asetetut päämäärät mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa jokainen ihminen on itse oman elämänsä paras asiantuntija. Näin ihminen osaa itse parhaiten tunnistaa voimavaransa, ongelmansa tai kehittämisen kohteensa ja ratkaista ne myös itse, omin voimin. Ratkaisujen avaimet ovat asiakkailla; jokainen ihminen kantaa mukanaan myös oman muutoksensa avainta.
Oleellista on kartoittaa ja lisätä kaikkea sitä mikä toimii kohti tavoitetta. Ratkaisukeskeisyyden pääperiaatteet ovat: ettei korjata sitä mikä toimii, vaan tehdään lisää sitä mikä toimii, korjataan se mikä ei toimi. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ei ole kiinnostunut niinkään menneisyyden poistyöstämisestä vaan ottaa lähtökohdakseen seikat ja asiat jotka tukevat asiakasta tässä hetkessä kohti tavoitetta

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on lähellä arkea ja arjen tavoitteita. Sen takia ratkaisukeskeistä lyhytterapiasta on hyötyä niin arjen pienissä kuin suuremmissakin haasteissa. Ratkaisukeskeisyydessä löydetään ne voimavarat joita vahvistamalla päästään toivottuun tavoitteeseen.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on joustava ja kaikille soveltuva terapiamuoto. Sitä voidaan soveltaa niin yksilö-, pari- kuin perhemuotoisenakin. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia soveltuu myös työelämän haasteisiin.

Ratkaisukeskeisyyden työmuotona on keskustelu, jossa työvälineinä ovat mm asteikko, selviytymiskysymykset, onnistumiset, ihmekysymykset sekä erilaiset uudelleenmäärittelyt. Ratkaisukeskeisyys on ajallisesti rajattua, tapaamisia on tavallisesti yhdestä kymmeneen.Ratkaisukeskeisyydessä voidaan käyttää myös mielikuva- ja rentoutumisharjoituksia.Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa antaa koulutettu lyhytterapeutti, jolla on myös rentoutusvalmentajan ja NLP Master koulutus.

Jokainen on oman elämänsä asiantuntija.