Psyykkinen valmennus työpaikalle

Psyykkinen valmentaja kiinnittää yleensä huomiota myös valmennettavansa fyysiseen jaksamiseen ja pyrkii vahvistamaan ihmisen kehotietoisuutta. Kehotietoisuus tarkoittaa, että ihminen muistaa pysähtyä ja kysyä itseltään, miltä hänen kehossaan tuntuu. Puhutaan tasapainosta, joka on tärkeä vaativissa tehtävissä.

Psyykkisestä valmennuksesta käytetään myös nimitystä henkinen valmennus tai mentaalivalmennus.