Työnohjaus työntekijöille

Työnohjaus on yksilön, yhteisön ja organisaation kehittämisen väline, joka perustuu ohjattavan tai ohjattavien kokemuksiin omasta työstään. Työnohjauksen avulla tuetaan työssä jaksamista ja työssä kehittymistä.

Lue lisää tästä...

Työnohjaus johdolle ja esimiehille

Esimiehen, johdon työnohjaus tukee ja kehittää johtajuutta. Parhaimmillaan se ennaltaehkäisee ongelmia, antaa voimavaroja selvitä työssä ja tukee esimiehen ammatillista kasvua.

Lue lisää tästä...

Ratkaisukeskinen neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen menetelmä, joka on suunnattu neuropsykiatrisille asiakkaille. Neuropsykiatrinen oireyhtymä -käsitteen alle mahtuu hyvin laaja kirjo erityyppisiä oireita ja niiden ilmenemismuotoja.

Lue lisää tästä...

Ratkaisukeskinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on lyhytterapiasuuntaus, jossa pääpaino on ongelmien ratkaisussa, ei ongelmissa ja niiden syiden etsimisessä. Nimensä mukaisesti tapaamisissa pyritään ratkaisemaan kulloinkin tavoitteeksi asetetut päämäärät mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti.

Lue lisää tästä...

Mentorointi, sparraus ja coaching