Mentorointi

Mentorointi on hiljaisen tiedon siirtymistä, uudistumista ja kokemusten hyödyntämistä. Kokenut kollega, ”konkari” omasta organisaatiosta mentoroi. Suhde on vapaamuotoinen, vuorovaikutteinen niin, että kumpikin hyötyy suhteesta. Tapaamiset voivat olla kuukausittain vuoden ajan.

Mentorointi parantaa organisaation toimintakykyä muutostilanteissa ja vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta ja uupumusta.

Mentorointi on organisaation tarjoama kehityksen tukimalli.

Konsultointi, konsultaatio

Konsultaatio tarkoittaa jonkin ongelman ratkaisemisedellytysten vahvistamista ulkopuolisin voimin. Konsultaatiossa yhdistetään erilaisia keinoja, kun taas työnohjaus toteutuu useimmiten kokonaan tai melkein kokonaan vapaamuotoisissa yksilö- tai ryhmäkeskusteluissa.

Konsultaatiossa käytettäviä keinoja voivat yksilö- ja ryhmäkeskustelujen lisäksi olla mm. organisaation sisäiset kyselytutkimukset ja niiden analysointi, tai hallinnolliset ja taloudelliset selvitykset ja yhteenvedot.

Coaching

Coaching on tavoitteellista oppimista ja kehittymistä, tavoitteiden saavuttamista. Coachaus rakentuu ohjattavan vahvuuksien hyödyntämiselle. Tapaamisten välillä voidaan olla yhteydessä (esim puhelin,sähköposti). Coachingissa sovitaan etukäteen aihepiiri, teema.

Keskeisiä käytänteitä:

Lähes aina asiakkaan organisaatio mahdollistaa ja rahoittaa coachingintyöskentely kestää tyypillisesti 6-12 kuukauttacoaching toteutetaan coachin toimistolla, poissa asiakkaan arkisista paineista ja häiriötekijöistätoteutetaan keskimäärin 3-4 viikon väleincoach pitää yhteyttä coachattavaan tapaamisten välillä

Coachingin muotoja:

  • Johdon ja esimiesten coaching
  • Yksilöcoaching
  • Lifecoaching
  • Business coaching