Jälkihuolto

Lastensuojelulain (417/2007) 12 luvun mukaan jälkihuoltoa tulee järjestää siinä laajuudessa kuin lapsi tai nuori sitä yksilöllisesti tarvitsee. Tarvetta arvioidessa huomioidaan nuoren ikä, erityiset tarpeet, tarve itsenäistymistä edesauttaviin tukitoimiin sekä muut yksilölliset tarpeet. Lapsen sijoituksen päättymisen jälkeen on tärkeää pyrkiä tukemaan nuoren itsenäistymistä kohti aikuisuutta.


Lastenkoti Lähteessä sijoitettuna ollut nuori voi halutessaan vuokrata asunnon lastenkodin vuokra-asunnoista, johon yhdessä asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa laaditaan sisällöltään yksilöllisen tarpeen mukainen jälkihuoltosuunnitelman mukainen kuntouttava tuki. Nuori tekee tällöin oman vuokrasopimuksen ja tarpeen mukaan sijoituksen aikainen omaohjaaja voi jatkaa jälkihuollon ohjaajana työvuorosuunnitteluun merkatulla tavalla. Tämän ohjaajan työpanos korvataan lastenkotiin sijaisella.Nuoren itsenäistymisvalmiuksia harjoitellaan etukäteen Lastenkoti Lähteessä yksilöllisen nuoren tarpeen mukaan (esim. ruoanlaitto, Kelan etuudet, terveysasiat).Jälkihuollon asuntoon voi vuokralle muuttaa myös suoraan ilman sijoitusta Lastenkoti Lähteeseen. Tällöin asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa laaditaan kuntouttava jälkihuoltosuunnitelma tuen tarpeesta. Jälkihuoltoa tekee lastenkoti Lähteen ohjaaja työvuorolistaan erikseen merkatulla tavalla ja tämä panos korvataan sijaisella lastenkoti Lähteeseen.